ALGEMENE INFORMATIE

RAADPLEGINGEN

Maak bij voorkeur een afspraak online (klik op "Maak afspraak"). Vul zeker ook uw e-mailadres in, zo krijgt u een bericht ter bevestiging en een login + paswoord om de gemaakte afspraak te beheren.
Niet alle afspraken zijn online beschikbaar. Indien online geen afspraken meer vrij zijn en u heeft dringende zorgen nodig, neem dan telefonisch contact op of u kan ook terecht op de vrije raadplegingen op dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Een afspraak annuleren kan tot 12 u. voor uw afspraak, online of  telefonisch.

Breng naar de raadpleging uw identiteitskaart mee en houd deze klaar zodat we steeds uw gegevens kunnen updaten.

Betalen kan cash of met Bancontact/Payconiq-applicatie op jouw smartphone.

HUISBEZOEKEN

Deze zijn in principe voorbehouden voor mensen die zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen. In mijn kabinet heb ik meer mogelijkheden om u goed te kunnen onderzoeken en verzorgen.

Vraag huisbezoeken indien mogelijk voor 11 u. aan. Voor huisbezoeken kan er in principe geen tijdstip worden afgesproken. U wordt de dag van de aanvraag aan huis bezocht.

(ZEER) DRINGENDE OPROEPEN

Bel 112 (hulpdiensten/spoeddienst van het ziekenhuis)


GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit.

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.
Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld.

VOORSCHRIFTEN & ATTESTEN

Attesten en voorschriften mogen enkel afgeleverd worden naar aanleiding van de fysieke aanwezigheid van de patiënt. M.a.w. dit kan enkel tijdens een raadpleging of huisbezoek. Op telefonisch verzoek kunnen en mogen dus geen voorschriften of attesten verstrekt worden.
Indien u nood heeft aan herhaalvoorschriften (chronische medicatie) bespreek dan met uw arts het tijdsinterval waarna een volgende controle nodig is. Er kunnen dan voldoende voorschriften meegegeven worden om de afgesproken periode te overbruggen.